10. maj, 2021

Valparna växer.....

.....som ogräs, de har ökat på sina vikter rejält. Det är tyst och lugnt i valplådan och det tyder på nöjda, mätta och belåtna valpar. Stella har mycket och näringsrik mat till dem och äter själv rikligt med mat. Hon sköter om dem på bästa sätt, en jätteduktig liten mamma, precis som vid förra kullen.