Mail: lillan_68@hotmail.com

Jag finns också på Facebook som Amfelo's Havanaiser

Lise-Lotte Petersson

Övre Starbäck, Ekebiten

566 92 Habo

Mobil 0705-776857